دانلود پایان نامه با موضوع :تعیین کارایی ضرایب قیمت در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان)

  عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی قسمتی از متن پایان نامه : ضرایب دنباله رو و پیشرو [1] هنگام ساختن یک ضریب قیمت صورت کسر همیشه به آخرین قیمت بازار سهم تصریح دارد. در روش ضرایب قیمت اگر محرک ارزش در …