پایان نامه با موضوع:ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ایجاد یک سازمان یادگیرنده

1- دورنمای تمام سازمانهای یادگیرنده رسیدن به موفقیت مطلوب و ایده آل می باشد پس برای چنین سازمانهایی موارد زیر ضروری می باشد:

شناخت هدف: اولین گام در راه ایجاد سازمان یادگیرنده شناخت هدف می باشد زیرا هر گونه اقدام عملی قبل از شناخت هدف منجر به شکست خواهد گردید.

هدف عبارت می باشد از یک  بینش مشترک در بین افراد سازمان که در همه سطوح نمایان می گردد و مدیریت عالی سازمان، مسئول اطمینان یافتن از آن می باشد.

2-  وجود رهبران اندیشمند: این عنصر در سازمان یادگیرنده از آن جهت اهمیت دارد که بدون یک رهبر متعهد به یادگیری ، سازمان هیچگاه موفق نخواهد بود . در سازمانهای یادگیرنده برا ی دستیابی به آن چیز که که مورد توافق همگان می باشد به رهبری خردمند و تحول آفرین نیاز می باشد . از آنجا که سازمان یادگیرنده سازمانی می باشد دانش آفرین و خلاق، پس رهبر بایستی به گونه ای اقدام کند که در درون سازمان این خلاقیت ایجاد گردد.

 3- وجود کارکنان یادگیرنده و خلاق: شرط لازم سازمان های یادگیرنده کارکنان و مدیران یادگیرنده در سازمانهای یادگیرنده افراد بایستی به توانایی های خود وقوف کامل داشته باشند و آنها را توسعه و بهبود بخشند

 4- تفویض اختیار به کارکنان و آموزش آنها: در سازمانهای یادگیرنده اختیارات به اندازه زیادی به افراد واگذارمی گردد و به افراد تکریم گذاشته می گردد و نسبت به آنها اعتماد کامل هست . همچنین فضایی برای پیشرفت آنها فراهم می گردد و براساس توانایی فرد و استعداد او به یادگیری و رشد او را برمی گزینند و آموزش می دهند . این سازمان ها در زمینه آموزش سرمایه گذاری سنگین می نمایند .

آموزش کارکنان برای درک نوع فعالیتها و تفویض اختیار به آنها جهت تصمیم گیری باعث می گردد که افراد سازمان احساس نوعی مالکیت بکنند و از کار کردن در سازمان برخود ببالند . سازمان یادگیرنده موجب می گردد که مسئولیت فرد در برابر سازمان افزایش یابد و از نظر عواطف و احساسات در وضعی قرار گیرد که جهت تامین هدفهای مورد نظر از هیچ کوششی فروگذار نکنند و با هر مشکلی دست و پنجه نرم کنند.

  5- مشارکت کامل در اطلاعات: داده های رسمی درمورد بودجه ، سود و هزینه ها در اختیار افراد قرارمی گیرد. هر شخص آزادی اقدام دارد تا با سایر افراد در درون سازمان اطلاعاتی را رد و بدل کند.

6- برخورداری از یک الگوی پوینده: سازمان یادگیرنده بایستی به ساز و کارهایی مجهز باشد تا الگوهای ذهنی خود را نسبت به مسایل شناسایی کرده و آنها را دائماً مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد. پس برای اینکه سازمانها موفق باشند، لازم می باشد الگوهای ذهنی واقع بینانه ای داشته باشند با اطلاعات ، آنها را به روز درآورند و بکوشند تا پویایی و انعطاف آنها همواره حفظ گردد.

  7- به کارگیری علم و تجربه: سازمان یادگیرنده ترکیبی از علم و تجربه را مورد بهره گیری قرار می دهد تا به کمک  این دو تصمیم های بهتری بگیرد، زیرا بهره گیری از دانش در تصمیم گیریهای سازمانی، سرعت، دقت و هزینه های کمتری را به سازمان ارزانی می دارد و به کارگیری تجربه ها، تصمیمات اتخاذ شده را واقع بینانه و متناسب با محیطهای مؤثر بر سازمان می کند . در سازمان های یادگیرنده آن چیز که که برای یادگیری لازم می باشد ، علم و تجربه می باشد و از تجربه در به کار گیری یافته های گذشته بهره گیری می گردد . در این سازمانها افراد بایستی به کمک دانش و تخصص خود، گزینه های موفق را برای آینده برآورد کنند و با بهره گیری از تجربه به تصمیمی منطقی و خردمندانه دست یابند.(عسکری، 1383)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف کلی:

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی در شهرستان محلات.

 

1-4-2 اهدف فرعی:

1- نهادینه کردن یادگیری سازمانی در شهرداری محلات جهت افزایش بهره وری منابع انسانی .

2- آموزش و کسب دانش حرفه ای با تاکید بر یادگیری سازمانی.

3- ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن موضوع پایان نامه واینکه ما به دنبال رتبه بندی ابعاد یادگیری هستیم یعنی موضوع مبتنی بر

رتبه بندی می باشد ، پس فرضیه نداریم. لذا سوالات پژوهش مبنای کار می باشد.  

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش :

 اندازه اهمیت رتبه بندی هر یک از ابعادیادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد؟

 1-5-2  سوالهای  فرعی پژوهش:

1- رتبه مهارت‌های فردی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

2- رتبه مـدل‌های ذهنی در بهـره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

3- رتبه چشم انداز مشترک در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

4- رتبه یادگیری تیمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

5- رتبه تفکر سیستمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی  با فرمت ورد