تحقیق دانلود پایان نامه درباره: بررسی عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اول: رضایت شغلی

2-2-1-  تاریخچه رضایت شغلی:

مطالعات رسمی رضایت شغلی تا مطالعات هانورن در اوایل سال‌های 1930 شروع نشده بود. لکن قبل از این مطالعات، مدیران علمی به گونه ضمنی رضایت شغلی را در ارتباط با خستگی کارگران تشخیص داده بودند.

از سال‌های 1930 تاکنون رضایت شغلی به گونه وسیعی مورد مطالعه واقع شده می باشد. به طوری که ادوین لاک تخمین می‌زند که تا سال 1972 حداقل 33350 مقاله در این خصوص چاپ شده می باشد. به علاوه هر سال بیش از صد مقاله به این تعداد اضافه می گردد. چرا رضایت شغلی اینقدر مورد توجه می باشد؟

در اصل رضایت شغلی به آن دلیل اهمیت پیدا نمود که طرفداران اولیه رویکرد روابط انسانی فرضیه پرداز‌ها و مدیران را قانع کردند که کارگر خوشحال کارگری سودآور می باشد.

کوشش کلاسیک برای تعریف رضایت شغلی توسط رابرت هاپاک انجام شده می باشد. وی رضایت شغلی را به عنوان ترکیبی از موارد روانشناختی، فیزیولوژیکی و محیطی تعریف نمود که باعث می گردد شخص اظهار نماید که «من از شغل خود رضایت دارم».

عده‌ای عقیده دارند رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی ارتباط دارد. به بیانی دیگر این عده رضایت شغلی را در درجه اول از دیدگاه‌های روانی و خصوصیات فردی توجیه می‌نمایند.

فشیرو هانا رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد می‌نمایند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال قلمداد می‌نمایند. یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید، در این حالت فرد از شغلش راضی و در صورتی که رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد در این حالت فرد از شغلش راضی و در صورتی که رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد در این حالت فرد شروع به مذمت شغل می‌نماید و در صدد تغییر آن بر می‌آید. چستر برنارد عقیده دارد که رضایت شغلی باعث تداوم همکاری فرد و سازمان می گردد. (دلربایی، 1384،  83)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اول : مطالعه ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  دوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  سوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

1-5- سوالات پژوهش:

سوال اصلی اول : آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست.؟

  • آیا بین اندازه تحصیلات کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین جنسیت کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین سن کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  با فرمت ورد