دانلود پایان نامه با موضوع :تعیین کارایی ضرایب قیمت در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان)

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرایب دنباله رو و پیشرو [1]

هنگام ساختن یک ضریب قیمت صورت کسر همیشه به آخرین قیمت بازار سهم تصریح دارد. در روش ضرایب قیمت اگر محرک ارزش در مخرج کسر مربوط به ارقام صورتخای مالی دوره قبل باشد این نوع ضرایب، ضرایب دنباله رو نامیده می گردد زیرا از اطلاعات تاریخی بهره گیری شده می باشد اگر محرک ارزش ضریب قیمت (مخرج کسر) مربوط به پیش بینی یک یا دو سال آینده باشد ضریب پیشرو نامیده می گردد   ( بنینگا و ساریج[2]1998).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفاهیم نظری ارزشیابی به ما می گوید که ارزش یک شرکت برابر یا تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار می باشد به تبعیت از این اصل ضرایب پیشرو برای اهداف قیمت گذاری مناسب تر می باشد در اقدام پیش بینی ارقام مشکل می باشد. تحلیلگران معمولا فروشها و سودهایی از قبیل EBITDA و سود خالص را پیش بینی می کنند بنابر این ضرایب پیشرو را می توان برای این نوع محرکات ارزش به کاربرد ( اندریاس اسچرینر،2007).

2-8-3 نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت

نقاط قوت:

مزیت اصلی روش ضرایب قیمت سادگی در کاربرد می باشد، محاسبه ضرایب و کاربرد آن وقت و اطلاعات کمتری نسبت به تجزیه و تحلیل کامل بنیادی با مدل DCF نیاز دارد (داموداران 2006)

به علاوه ارزشیابی بر مبنای ضرایب قیمت به آسانی قابل فهم می باشد و برای ارائه به مشتریان ساده می باشد (دانگلو[3] 1990).

مزیت سوم دسترسی ضرایب قیمت برای سرمایه گذاران از طریق روزنامه ها ، مجلات و غیره می باشد(پنمن، 2006).

و مزیت آخر این می باشد که در هر شکلی از بازار کارا ارزشیابی بر مبنای ضرایب بیانگر حالت جاری بازار می باشد. زیرا این روش کوشش می کند که ارزش واقعی سهام قیمت گذاری شده در بازار را که لزوماً با ارزش ذاتی آن برابر نیست اندازه گیری کند . در حقیقت کاربرد ضرایب قیمت منجر به ارزشیابی می گردد که عموماً به قیمت سهام ناشی از مدل ارزشیابی بنیادی نزدیک می باشد. 0داموداران،2001)

[1] .Trailing and Leading Multiples

[2] .Benninga, S.Z., Sarig

[3] .DeAngelo

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اولین مرحله در انجام هر پژوهش علمی، تعیین هدف آن پژوهش می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

در این پژوهش در صد مطالعه این موضوع هستیم که ارتباط بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد مطالعه قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به گونه معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی  با فرمت ورد