مقاله فارسی دانلود پایان نامه:میزان تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

سرمایه گذاری از اساسی ترین مباحث اقتصاد و صنعت می باشد؛ بدون آن، تولید شکل نمی گیرد و ثروت تحقق نمی یابد. عدالت و توزیع مناسب ثروت، زمانی معنا می دهند که ثروت ایجاد شده باشد. البته توزیع منابع اولیه ثروت طبیعی بر تولید و سرمایه گذاری تقدم دارد(درویش متولی و همکاران، 1391). با در نظر داشتن تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، خصوصاٌ در کشورهای در حال توسعه، جهت حل معضلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسبی جهت بهره گیری بهتر از امکانات و ثروت­های خدادادی خود می باشند که در این راستا یکی از راهکارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد. بدیهی می باشد که توسعه سرمایه گذاری نیازمند اطلاع رسانی به موقع می باشد به گونه ای که می توان گفت اطلاعات مایه رونق و حیات سرمایه گذاری و بازار های سرمایه می باشد سرمایه گذاران ریسک آوردن سرمایه های به زحمت به دست آمده خود را به این بازارها پذیرفته و به اطلاعاتی که از سوی شرکتها منتشر می گردد متکی هستند اما آیا اتکا به این اطلاعات کافی می باشد و یا عوامل دیگری نیز در تصمیم گیری آنها موثرند؟  مطالعات نشان می دهد که اطلاعات مالی جامع و به موقع و شفاف تاثیر فراوانی در امر تصمیم گیری دارند اما متغیرهای غیر مالی نیز تاثیرات ژرفی بر امر تصمیم گیری می گذارند که در این بین نباید از آنها غافل بود. از آنجا که همواره سرمایه گذاران برای دریافت سود بیشتر و سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت هایی که دارای ریسک کمتری هستند تاکید بیشتری دارند و در این راستا بایستی عنوان نمود تا زمانی که این سرمایه گذاران، متغیرها و عوامل موثر بر فرآیند انتخاب سهام و سرمایه گذاری را شناسایی نکنند این امر امکان پذیر نخواهد گردید و زمانی سرمایه گذاران به اهداف خود دسترسی پیدا می کنند که در یک بازار کارا به فعالیت بپردازند و کارایی بازار نیز به وجود اطلاعات کامل و جامع بستگی دار دکه بعضی از این اطلاعات از سوی شرکتها منتشر می گردد اما بعضی از این اطلاعات از تغییر و تحولات متغیرهایی ایجاد می گردد که در کنترل شرکت ها نیست (جعفری، 1387). برای شناخت بیشتر ابعاد مساله مورد مطالعه در پژوهش حاضر در این فصل به ادبیات نظری و مباحث تئوری موجود در زمینه موضوع مورد مطالعه از ابعاد گوناگون پرداخته می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اظهار مساله پژوهش هدف کلی دنبال شده در این مطالعه مطالعه تاثیرگذاری عوامل برون سازمانی غیرمالی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم می باشد. همانطور که در اظهار تبیین داده گردید امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، جایگاه مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر جذب سرمایه معرفی شده و پس مطالعه ارتباط هر یک از این متغیرها ها با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم اهداف جزئی پژوهش را تشکیل می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی با فرمت ورد