اتاق مردان آلوده تر است یا زنان؟ | بیماری

: اتاق مردان آلوده تره یا زنان؟

تحقیقات نشون میده نه فقط خونه مردان مجرد به مراتب نسبت به خونهای دیگه آلوده تره، بلکه اتاق فرزندان پسر هم نسبت به فرزندان دختر میکروبای بیشتری داره. البته تصور نکنین این آلودگیا فقط محدود به جورابای نشسته، یا ظرفای کثیف داخل آشپزخانه س.

محققان بعد از مطالعه اندازه جرم موجود در کنترل از راه دور تلویزیون، میز غذاخوری، تخت خواب و دستگیره در فهمیدن اندازه آلودگیای روی این سطوح در خونه یه مرد مجرد بسیار بیشتر از خونهای دیگه س.

حتی اندازه باکتریای موجود در تخت این مردان تقریبا ۱۵ برابر باکتری هاییه که در تخت خونهای دیگه پیدا میشه. یکی از دلایل این موضوع عادات نادرستیه که معمولا مردان بیشتر از زنان اونا رو دارن. مثلا خیلی از مردان هنگام نشستن روی مبل پاهای خود رو روی میز می ذارن، در حالی که این یکی از مهم ترین عوامل انتقال عوامل مریض کننده به سطح میزه.

هم اینکه مردان معمولا به اندازه زنا به پاک کردن سطح میز بعد از خوردن غذا و مانند اون اهمیت نمی دن که این موضوع هم در درازمدت باعث افزایش تعداد عوامل مریض کننده تو یه خونه می شه. معمولا زنان موقع پاک کردن سطوح جور واجور دقت و حوصله بیشتری به خرج میدن که همین موضوع دلیل می شه اندازه عوامل مریض کننده در خونه به مراتب نسبت به اتاق مردان کمتر باشه. تقریبا کنترل از راه دور در ۳۰ درصد موارد، تخت خواب در ۶۲ درصد موارد و دستگیرهای در ۱۳ درصد موارد در خونه مردان شامل عوامل مریضی زاست.

.

منبع :