پایان نامه

بررسی ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان- پایان نامه مدیریت گرایش نیروی انسانی

  عنوان کامل پایان نامه :  رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی قسمتی از متن پایان نامه : 6 فرایند یادگیری سازمانی هابر(1991) فرآیندها و ساختارهای یادگیری در سازمان­ها را این ادامه مطلب…

By 92, ago