خانه / 2015 / اکتبر

بایگانی ماهانه: اکتبر 2015

دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي فايل ورد 10ص

دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي فايل ورد 10ص دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي ودك هديه آسماني خداوند به زوجين است و از همين روست كه قانون‌گذار نگهداري كودك را هم حق و هم تكليف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدايي زوجين از ...

توضیحات بیشتر »

در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم فايل ورد 28ص

در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم فايل ورد 28ص در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم سيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي ...

توضیحات بیشتر »

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن فايل ورد 50ص

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن فايل ورد 50ص درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن ويژگيها جرم سازمان يافته برچسبي است كه به پديده مجرمانهاي زده ميشود كه به وسيله گروههاي خاصي صورت ميگيرد گروههايي كه اصولاً مرتكب فعلهاي مجرمانه خشن و ...

توضیحات بیشتر »

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري فايل ورد 54ص

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري فايل ورد 54ص دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري مقدمه مفهوم دفاع اجتماعي مانند بسياري از مفاهيم اجتماعي و فلسفي و حقوقي تعاريفي مختلف و حتي متضاد دارد. پس از آنكه فرضيه بازتاب شرطي از عرصه كالبد شناسي ...

توضیحات بیشتر »

دفاع مشروع فايل ورد 17ص

دفاع مشروع فايل ورد 17ص كليات بهنگاميكه ميكربي وارد بدن ميشود ياخته هاي سفيد با مهمانان ناخوانده اي كه وارد بدن شده اند به مبارزه ميپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مينمايد . بنابراين ميتوان گفت كه اصولا دفاع امري مشروع است ولي براحتي در مييابيم كه اين مشروعيت ...

توضیحات بیشتر »

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت فايل ورد 24ص

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت فايل ورد 24ص دفاع مشروع در برابر ماموران دولت چكيده : به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود … » قانونگذار در ...

توضیحات بیشتر »

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران فايل ورد 7 ص

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران فايل ورد 7 ص دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي که ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت ...

توضیحات بیشتر »

دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع فايل ورد 28 ص

دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع فايل ورد 28 ص دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع مقدمه حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول ...

توضیحات بیشتر »

ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى فايل ورد 13ص

ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى فايل ورد 13ص ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى ر مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان ...

توضیحات بیشتر »

ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر فايل ورد 38ص

ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر فايل ورد 38ص چكيده : هدف عمده اين مقاله بررسى كاستيهاى قوانين موجود در مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بين اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتياد وجود ...

توضیحات بیشتر »