متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 روش شرکتهای قابل مقایسه

رایج ترین روش برآورد ضریب P/E روش شرکتهای قابل مقایسه می باشد. برای اجرای این روش به تبیین زیر اقدام می گردد:

ضریب قیمت مورد بهره گیری را انتخاب کرده، مقدار آن را برای سهام شرکت مورد مطالعه برآورد کنید.

  • دارایی و یا دارایی های محک را انتخاب کنید.
  • ضریب قیمت را برای دارایی محک محاسبه کنید .

اگر محک شامل جند دارایی باشد بایستی میانگین و یا میانه ضریب قیمت را محاسبه نمود: ضریب قیمت محاسبه شده در این بخش ضریب قیمت محک نامیده می گردد.

  • ضریب قیمت سهام شرکت را با ضریب قیمت محک مقایسه کنید.
  • در صورت امکان، معین کنید که آیا تفاوت در ضریب قیمت سهام و ضریب قیمت محک ، ناشی از تفاوت در متغیرهای بنیادی می باشد یا ناشی از قیمت گذاری نادرست از سوی بازار ( بخشیانی و راعی، 1387).

2-9-2-2-1 معضلات روش شرکتهای قابل مقایسه

به کارگیری روش شرکتهای قابل مقایسه برای براورد ضریب P/E دارای معضلات متعددی به تبیین ذیل می باشد:

  • تعریف و تعیین شرکتهای قابل مقایسه اساساً یک موضوع ذهنی می باشد.
  • بهره گیری از سایر شرکتها در صنعت به عنوانگروه کنترل اغلب روش مناسبی تلقی نمی گردد، زیرا که شرکتهای زیر مجموعه یک صنعت می توانند ترکیبات تجاری، ریسک و رشد خیلی متفاوتی داشته باشند.
  • احتمال اشتباه به گونه بالقوه در این روش خیلی زیاد می باشد.
  • حتی در زمانی که یک گروه ظابطه مند و درست از شرکتهای قابل مقایسه تشکیل می گردد، به خاطر اصرار به یک سری شاخص های مالی متفاوت ما بین شرکت مورد ارزیابی و کروه این تفاوت ها کماکان وجود خواهد داشت.
  • تعدیل ذهنی تفاوت میان شرکتها بسیار سخت می باشد . به عنوان مثال ، اینکه شرکتی در بین شرکتهای قابل مفایسه پتانسیل رشد خیلی بیشتری نسبت به سایر شرکتها داشته باشد، سبب می گردد تا ضریب P/E بالاتری برای آن شرکت براورده گردد، اما اینکه چقدر بالاتر ، سوالی می باشد بی پاسخ. روش دیگر تعدیل ذهنی، کنترل یک یا دو متغیر مشخص باشد که به نظر می رسد سبب تفاوت همده ضرایب P/E در میان شرکتهای یک بخش شده می باشد از معادله رگرسیون می توان برای ضرایب P/E در میان شرکتهای یک بخش شده می باشد. از معادله رگرسون می توان برای برآورد ضرایب P/E شرکتهای یک بخش بهره گیری نمود و سپس مقادیر پیش بینی شده را با ضرایب P/E واقعی مقایسه نمود تا اینکه نسبت به بالا بودن یا پایین بودن قیمت سهامنسبت به قیمتهای واقعی بتوان قضاوت نمود (داموداران، 2006).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اولین مرحله در انجام هر پژوهش علمی، تعیین هدف آن پژوهش می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

در این پژوهش در صد مطالعه این موضوع هستیم که ارتباط بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد مطالعه قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به گونه معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی  با فرمت ورد