متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

7 تأثیر تحلیلگر مالی

تحلیلگران مالی با جمع آوری اطلاعات در مورد وضعیت و شرکت ، تحلیل اطلاعات و انتقال نظرات خود به سرمایه گذاران، تأثیر های زیر را اعمال می کنند:

– با توصیه خرید و فروش سهام، به سرمایه گذاران کمک می کنند تا بازده بالاتری از سرمایه گذاری خود کسب کنند.

– با کمک به کارکرد کارای بازار و با توصیه خرید و فروش سب می شوند قیمت دارایی، بازتاب ارزش ذاتی آن باشد و در نتیجه سرمایه به فعالیت هایی که بیشترین بازده را دارد، اختصاص یابد.

– با مطالعه و با در نظر گرفتن عملکرد مدیریت شرکت ها، امکان سوء بهره گیری از دارایی های شرکت را محدود می کنند (بخشیانی و راعی،1387)

2-8 ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت

اساس روش ضرایب این واقیعتی می باشد که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می گردد، بستگی دارد( بخشیانی وراعی 1387).

هدف روش ضرایب قیمت تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت بر مبنای قیمتهای بازار شرکتهای مشابه یا گاهی اوقات معاملات مشابه میباشد ( داموداران، 2006)

اندازه قیمت بازار حقوق صاحبان سهام عادی بوسیله درآمد خالص، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی، فروش یا درآمدها و جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی تعیین می گردد (پنمن[1]، 2004)

در روش ضرایب، با مقایسه ضریب قیمت سهام با ضریب قیمت توجیه شده، نسبت به ارزانی و یا گرانی سهام، تصمیم گیری می کنیم، به این شکل که اگر ضریب قیمت یک سهم خاص نسبت به ضریب قیمت توجیه شده کمتر باشد آن سهم ارزان می باشد.

2-8-1 محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده 

به طورکلی دو روش برای محاسبه ضریب قیمت توجیه شده هست:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • روش اول محاسبه ضریب قیمت محک می باشد که تحلیلگران از ضریب قیمت شبیه ترین سهام، میانگین و یا میانه ضرایب قیمت شرکت های مشابه و یا شرکت های فعال در صنعت، ضریب قیمت یک شاخص و یا میانگین مقادیر گذشته ضرایب قیمت سهام تحت مطالعه بهره گیری می کنند. (بخشیانی راعی، 1387)

اگر شرکتهای مشابه به گونه حقیقی از نظر هدف قابل مقایسه باشند بطور متوسط ضرایب شرکتهای مشابه با ارزش ذاتی شرکت مطابقت می کند (داموداران[2] ،2006).

[1] Penman

[2] Damodaran

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اولین مرحله در انجام هر پژوهش علمی، تعیین هدف آن پژوهش می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

در این پژوهش در صد مطالعه این موضوع هستیم که ارتباط بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد مطالعه قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به گونه معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی  با فرمت ورد