پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– بخش دوم  : فناوری اطلاعات (IT)[1] ودورکاری

2-3-1- فناوری (‌ تکنولوژی )[2]

فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اصلی اساسی ( بشر، ساز و کار، ابزار، ساختار ) می باشد به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می گردد جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فرا راه خود قرار می‌دهد. (سپهری، 1383،137)

فناوری ، کاربرد علم برای حل معضلات عملی می باشد از این رو تکنولوژی متکی بر دانش می باشد.

دانش نوعی معرفت و شناخت می باشد در حالی که فناوری کاربرد این شناخت می باشد.

علم زمینه ای ایجاد می کند تا فناوری در آن رشد کند. توسعه جامعه تنها با ارتقای سطح   فن آوری امکان پذیر می باشد. فن آوری مجموعه ای از عوامل سخت افزاری یا تجهیزات،   توانایی ها و مهارت های انسانی، دانش فنی، و توانایی های مدیریتی و سازماندهی می باشد. افزایش سطح فناوری مستلزم رشد ارتقای متناسب و سازگار تمام اجزای آن می باشد که از طریق انتقال و توسعه داخلی فن آوری اتفاق می افتد. تأثیر مدیریت در فرآیند انتقال و توسعه فناوری مهم و تعیین کننده می باشد و می توان آن را در چهار سطح کلان، 1ـ بخش علوم 2ـ تکنولوژی 3ـ بنگاه ها 4ـ خود حرفه و تخصص مدیریت مطرح نمود. (مالونی ،55:2007)

فناوری را قابلیت کاربرد علوم در تامین خواسته های مادی و ذهنی بشر می دانند.  با پیشرفت علوم زمینه های بالقوه جدیدی برای ارتقای فن آوری پیدا می گردد. اندازه کالا و خدمات تولید شده سرانه در جوامعی که به پیشرفت های تکنولوژیکی جدید دست  یافته اند از جوامع سنتی و عقب مانده فاصله زیادی گرفته می باشد. در واقع توان کشورها و یا مؤسسات صنعتی و خدماتی در صحنه رقابت های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی به توان تکنولوژیکی آن ها بستگی دارد.

تنها با ارتقای سطح تکنولوژی در جامعه می باشد که افراد آن می توانند به تولید بیشتر کالا و خدمات دست یابند و باعث کارآیی و اثربخشی سازمان خود شوند و با نظام دهی مناسب در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجبات زندگی بهتر را برای خود فراهم نمایند. در صحنه رقابت های اقتصادی، سازمان ها و مؤسساتی که به تکنولوژی برتر دست می یابند، امکان بقا و رشد را می یابند و سازمان ها و مؤسساتی که از نظر تکنولوژی عقب بمانند از صحنه خارج می شوند. (مالونی ،55:2007)

[1] – Information Technology

[2] – Technology

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اول : مطالعه ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  دوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  سوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

1-5- سوالات پژوهش:

سوال اصلی اول : آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست.؟

  • آیا بین اندازه تحصیلات کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین جنسیت کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین سن کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  با فرمت ورد