متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار را شامل می گردد کل حجم نمونه حداقل 30 شرکت می باشد و از روش نمونه گیری بهره گیری نخواهد گردید.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-8 متغیرهای پژوهش

متغیرهای مستقل:

  • ضریبP/E : عبارت می باشد از نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم.
  • ضریب P/B : نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم.
  • ضریبP/S : نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم.
  • ضریبP/CFO: نسبت قیمت معملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم.
  • نسبت EV/EBITDA : نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک .

(ارزش تشکیلات برابر می باشد  با ارزش بازار سهام بعلاوه وامها منهای وجوه نقد و سرمایه و سرمایه گذاری های سریع المعامله)

متغیرهای وابسته :

  • بازده سهام (ROE)

ROE=[P2_P1+DPS+R+SD]/P1

=P2       قیمت سهام در ابتدای دوره.

=DPS      سود تقسیمی هر سهم در طی دوره .

=R      حق تقدم خرید سهام.

=SD      سود سهمی یا سهام جایزه .

 

1-9 قلمرو پژوهش

1-9-1 قلمرو موضوعی: موضوع اصلی پژوهش حاضر ارزیابی مقایسه ای ارتباط بین ضرایب قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار  تهران می باشد.

1-9-2 قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش نیز از ابتدای سال 1384 تا پایان سال1390، یعنی یرای یک یک دوره هفت ساله می باشد.

1-9-3 قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده(صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار  تهران می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اولین مرحله در انجام هر پژوهش علمی، تعیین هدف آن پژوهش می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

در این پژوهش در صد مطالعه این موضوع هستیم که ارتباط بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد مطالعه قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به گونه معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی  با فرمت ورد