پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعریف واژه‏ها و اصطلاحات :

الف- فناوری[1]

فناوری به ابزارها و روش‌های تبدیل داده به ستاده گفته می گردد و شامل دانش، ابزار، فنون و فعالیتها و مهارت‌های مورد بهره گیری برای تبدیل داده به ستاده می‌باشد.     (Daft, 1992, P 78 )

هر سازمانی که به فعالیتی اشتغال دارد، فناوری انجام آن فعالیت را تا اندازه‌ای در اختیار دارد. این فناوری شامل ماشینها و تجهیزات فنی از یک سو (سخت‌افزار) و دانش فنی و مهارت افراد سازمانی از سوی دیگر می‌باشد. (برد، 1372)

ب-  فناوری اطلاعات[2]

واژه فناوری اطلاعات در اواخر دهه 1970 به بهره گیری از فناوری کامپیوتر برای کار با اطلاعات اطلاق شده می باشد. (Grauer, 2002, P 3014)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

« اسکات مورتون » این فناوری را بسیار گسترده و شامل تمامی گونه‌های کامپیوتر، هم نرم‌افزار و هم سخت‌افزار آنها، و همچنین شبکه‌های ارتباطی بین دو کامپیوتر شخصی تا بزرگترین شبکه‌ها می‌داند.[Scott Morton, 1991]

« هیکس » فناوریهای مربوط به کامپیوتر و ارتباطات از راه دور را که ابزار خودکار کار با اطلاعات را فراهم می‌‌نماید، به عنوان فناوری اطلاعات تعریف می کند.( Heeks, 2000, P 9 )

تعریف عملیاتی: به مقصود سنجش متغیر فناوری اطلاعات در این پژوهش از 5 سوال بهره گیری شده می باشد و نمره پاسخگو به این سوال نشان دهنده اندازه تاثیر فناوری اطلاعات بر دورکاری کارکنان می باشد.

ج) دورکاری:

در واقع دورکاری، نوعی شیوه کار می باشد که به شاغل اجازه می دهد بدون نیاز به حضور در اداره تکالیف و وظایف حرفه ای خود را به دور از بروکراسیهای سنتی با انعطاف پذیری بیشتری انجام دهد که یکی از اصول توسعه آن فناوری اطلاعات می باشد. (عطاران،1389،35)

 

[1] – Technology

[2] – Information Technology

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اول : مطالعه ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  دوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  سوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

1-5- سوالات پژوهش:

سوال اصلی اول : آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست.؟

  • آیا بین اندازه تحصیلات کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین جنسیت کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین سن کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  با فرمت ورد