متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی

عملکرد جاری یک شرکت که درصورتهای مالی اختصار شده می باشد تاثیر مهمی در ارزیابی بازار از پرداختهای خالص آتی شرکت دارد. مدل تجزیه و تحلیل بنیادی، روش تحلیل اطلاعات صورتهای مالی گذشته و جاری، اطلاعات سایر شرکتهای مشخص ، صنعت و اطلاعات کلان اقتصادی برای پیش بینی پرداختیها و سرانجام رسیدن به ارزش ذاتی شرکت می باشد(پنمن 2004). انگیزه اصلی مدل تجزیه و تحلیل بنیادی شناسایی سهام با قیمت گذاری نادرست برای مقاصد سرمایه گذاری می باشد. به هر حال در یک بازار کارا تأثیر مهمی برای مدل تجزیه و تحلیل بنیادی هست، از آنجایی که این مدل جهت کمک به تعیین ارزشیابی بازار شرکت بکار می رود پس فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و ارزشیابی شرکتهای خصوصی را تسهیل می کند (کوتاری[1] 2001)

2-4پیش بینی عملکرد آتی شرکت

عملکرد آتی شرکت به شرایط کلان اقتصادی( که کم و بیش بر تمام بنگاهها اثر می گذرد) و نیز به ویژگی های هر شرکت بستگی دارد.

2-4-1 پیش بینی اقتصادی

تحلیل صنعت و جایگاه رقابتی شرکت در چارچوب وضعیت کلان اقتصادی انجام می گیرد. در روش بالا به پایین پیش بینی عملکرد شرکت، از تحلیل اوضاع اقتصاد کلان شروع می کنیم سپس به تحلیل صنعت و در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده به تحلیل شرکت می پردازیم. برای مثال : می توان با تحلیل اقتصاد کلان، تقاضای کل صنعت راپیش بینی نمود، سپس با تحلیل صنعت و شرکت، سهم شرکت از تقاضای کل برآورده کرده، عملکرد مالی شرکت را پیش بینی نمود. روش دیگر، تحلیل پایین به بالا نام دارد.،در این روش از گستردگی حجم تقاضا برای محصولات شرکت ها به برآورد تقاضای کل و در نهایت برآورد اوضاع کلان اقتصادی می پردازیم.

2-4-2 پیش بینی مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیش بینی متغیرهای مالی با بهره گیری از تحلیل اقتصاد، صنعت، استراتژی و صورت های مالی شرکت انجام می گیرد. صورت های مالی و اطلاعات حسابداری شرکت، مهم ترین منابع اطلاعاتی برای سودآوری شرکت هستند(بخشیانی وراعی 1387)

2-5 انتخاب مدل ارزش گذاری

دو گروه کلی مدل های ارزش گذاری، مدل های مطلق ارزش گذاری و مدل های نسبی ارزش گذاری هستند.

[1] .Kothari

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اولین مرحله در انجام هر پژوهش علمی، تعیین هدف آن پژوهش می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

در این پژوهش در صد مطالعه این موضوع هستیم که ارتباط بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد مطالعه قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به گونه معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی  با فرمت ورد