پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

اغلب گفته می گردد که «کارمند خوشحال یک کارمند کارا می باشد» و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا گردد. اهمیت رضایت شغلی از آن جا ناشی می گردد که بیشتر افراد تقریباً نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کاری می‌گذرانند. وقتی که یک شخص می‌گوید دارای رضایت شغلی بالایی می باشد، این به آن مفهوم می باشد که او واقعاً شغلش را دوست دارد. احساسات خوبی درمورد کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل می باشد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند (جیتس، 1997). رضایت شغلی باعث می گردد بهره‌وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد گردد، سلامت ذهنی و فیزیکی فرد تضمین گردد، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت‌های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هرگاه کارکنان یک سازمان از شغل خود رضایت داشته باشند، سازمان آن‌ها نیز دارای اثرات مثبتی خواهد بود و به صورت یک سازمان اثربخش و مفید درخواهد آمد (محمدزاده و مهروژان، 1375). علاوه بر موارد مذکور، رضایت نتایج دیگری نیز دارد، مانند این که کارکنان کاملاً راضی گرایش کم تری در مورد تسلیم شکایت دارند، از سلامت جسمانی و روانی بیش تری برخوردارند، طول عمرشان بیش تر می باشد، وظایف جدید مرتبط با شغل را سریع تر یاد می‌گیرند و با سوانح شغلی، کم تر روبه رو می شوند (محمدزاده و مهروژان، 1375). عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می گردد که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب می باشد (مقیمی، 1383). رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی می باشد؛ عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد (شفیع آبادی، 1376). خشنودی شغلی به عنوان یک واکنش شغلی هنوز هم برای مطالعه از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. پژوهش نظری گویای آن می باشد که مانند عوامل عمده‌ای که به خشنودی شغلی منجر می گردد، یک درجه‌ای می باشد که شغل نیازهای شخصی و معیارهای ارزشیابی اجتماعی را برآورده می‌سازد (کورمن، 1933). نتایج تحقیقات نشان می‌دهد حفظ و نگهداری نیروی انسانی و بقای سازمان (دسترسی به اهداف سازمانی)، شناخت نیازها، خواسته‌ها، انگیزه‌ها، تأمین رضایت شغلی، بهبود روحیه و ارتقای بهداشت روانی کارکنان سازمان‌ها، بایستی بسیار مورد توجه قرار گیرد. در نظر داشتن این موارد به همراه ایجاد توجه مطلوب در کارکنان نسبت به کار و مشتری و اتخاذ خط مشی‌های مناسب در ایجاد هماهنگی بین اهداف فردی (رضایت شغلی کارکنان) و اهداف سازمانی، مهم‌ترین گام در راستای کارایی و اثربخشی سازمان‌هاست. از این رو بایستی راه‌های مؤثر در رضایت شغلی کارکنان را شناخت تا با حرکت در راستای آن‌ها، انگیزه لازم در آنان ایجاد گردد و ضمن احساس امنیت و آرامش از نهایت توان و کوشش، دانش و تخصص خود برای دستیابی به هدف‌های سازمان بهره گیری کنند (حسینی زاده، 1379). لذا با در نظر داشتن اهمیت موضوع، در این پژوهش درصدد هستیم ضمن ارائه تعاریفی از شغل، رضایت و رضایت شغلی، مطالعه اجمالی از مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی داشته باشیم. هم چنین در آن چه به دنبال می‌آید قصد آن داریم که مؤلفه‌های مرتبط را تعیین و تعدادی از ابزارهای اندازه‌گیری رضایت شغلی را معرفی کنیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

 • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد