شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

آثار وجود رضایت شغلی

 آگاهی از نتایج مهم رضایت از شغل به اندازه شناخت آن چه موجب رضایت می گردد، اهمیت دارد. این نتایج عبارت می باشد از:

 • رضایت و ترک خدمت. رضایت از شغل و ترک خدمت با یکدیگر ارتباط دارند. وروم، پی برد که دامنه همبستگی بین این دو متغیر در مطالعه‌های گوناگون، از 25% تا 42% می باشد. سپس پورتر و استیرز در پانزده مطالعه، پی بردند که همبستگی میان رضایت و ترک خدمت 25% می باشد (محمدزاده و مهروژان، 1375). بازنگران قرن اخیر، که به مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و رها کردن شغل پرداخته‌اند، گزارش می‌دهند که بین این دو یک ارتباط منفی مستقر می باشد؛ یعنی اگر کارکنان از شغل خود راضی باشند، کار خود را رها نخواهند نمود و اگر از شغل خود راضی نباشند، به رها کردن شغل خود مبادرت می‌ورزند. لاک در سال 1976 نیز گزارش تقریباً مشابهی ارائه داد.
 • رضایت از شغل و غیبت از کار. شواهد نشان می‌دهد که ارتباط‌ای معتدل و معکوس بین رضایت از شغل و غیبت کارکنان از محل کار خود هست. وروم در چندین مطالعه نشان داد که دامنه همبستگی از 14% تا 38% می باشد. این مطالعه مورد تأیید پورتر و استیرز و دیگران نیز قرار گرفت (محمدزاده و مهروژان، 1375).

رضایت و عملکرد. یکی از بحث‌انگیزترین مباحث در زمینه رضایت شغلی، ارتباط آن با عملکرد می باشد. سه نظریه دراین‌باره ارائه شده می باشد: 1) رضایت موجب عملکرد می گردد؛ 2) عملکرد موجب رضایت می گردد؛ 3) پاداش، بین عملکرد و رضایت به عنوان واسطه اقدام می کند. دو نظریه نخست از طرفداری ضعیفی برخوردار می باشد، اما نظریه سوم، که بر اساس آن، پاداش به عنوان واسطه عملکرد و رضایت اقدام کند، از طرفداری بیش تری برخوردار می‌باشد. عملکرد قبلی موجب دریافت پاداش درونی (احساس کام یابی شخصی) و پاداش برونی (حقوق و ترفیع) می گردد. این پاداش به نوبه خود، هم عملکرد آینده فرد را بالا می‌برد و هم در بالا بردن اندازه رضایت او مؤثر می باشد (مقیمی، 1383). وروم در تحقیقات خود، به دست آورد که بین رضایت شغلی و اندازه کارایی و عملکرد، ارتباط مثبتی هست (شفیع آبادی، 1376). در حقیقت هر قدر انگیزه کاری کارمند و کارگر بالاتر باشد و هر قدر توجه او به شغلش مثبت تر باشد (از کارش راضی تر باشد)، عملکرد او نیز در سطحی بالاتر خواهد بود. به عکس،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

 • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

 • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد