پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل‌های کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها

زوبوف[1] در اثر کلاسیک خود (در عصر ماشین هوشمند) با این تبیین، به تفاوت این فناوری با انواع پیشین فناوری‌های ماشینی تصریح می کند. فناوری اطلاعات در همان حالی که برای بازتولید، گسترش و بهبود فرآیند جایگزینی عامل بشر با ماشین بکار می رود ، داده‌هایی را نیز درمورد خود فعالیت‌های ماشینی شده ثبت می کند و جریانهای جدیدی را از اطلاعات پدید می‌آورد. این جریان‌های جدید اطلاعات می‌توانند برای بسیاری از تحلیل‌ها در سازمان بکار طریقه. بدین ترتیب این فناوری هم از اطلاعات بهره گیری کرده و هم آن را تولید می کند.

این ویژگی فناوری اطلاعات که زوبوف آن را دوگانگی[2] می‌خواند باعث می گردد که این فناوری از یک طرف در خودکارسازی عملیات و انجام فرآیندهایی که بشر انجام می‌دهد با پیوستگی و کنترل بیشتر به‌کار رود و از طرف دیگر به گونه همزمان اطلاعاتی را درمورد فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی سازمان تولید کند. زوبوف این ظرفیت فناوری اطلاعات را که منطق معمولی خودکارسازی را از دور خارج کرده می باشد، آگاه‌سازی می‌نامد. سومین کاربرد فناوری اطلاعات که زوبوف به آن تصریح می کند دگرگون‌سازی می باشد. از نظر وی ظرفیت آگاه‌سازی فناوری اطلاعات می‌تواند چنان تغییراتی بنیادین ایجاد کند که ویژگی‌های ذاتی کار را متحول سازد . (تری ، 371: 2002)

[1] – Zuboff

« هیکس» به کاربردهای فناوری اطلاعات از دریچه اصلاحاتی تصریح می کند که این فناوری آنها را امکان پذیر می سازد. به اعتقاد وی از لحاظ نظری، هر آن چیز که فناوری اطلاعات  می تواند به انجام رساند با دیگر ابزارها نیز انجام شدنی می باشد. اما در اقدام ، توان این فناوری در افزایش سرعت و یا کاهش هزینه ها بدین معنا می باشد که فناوری اطلاعات  می تواند کارهایی را امکان پذیر سازد که بدون آن شدنی نیستند. از این رویکرد، این فناوری سه قابلیت بالقوه برای تغییر در چارچوب اصلاحات دارد که عبارت از جایگزینی، پشتیبانی، و نوآوری می باشد.

در کاربرد جایگزینی، فرآیندهای دستی پذیرش، ذخیره، پردازش، برون‌داد و انتقال اطلاعات خودکار می شوند. به بیانی دیگر، فناوری اطلاعات جایگزین بشر می گردد. این فناوری می‌تواند به انجام فرآیندهایی نیز که بشر انجام می‌دهد کمک کند. « هیکس» چنین کاربردی را پشتیبانی می‌خواند. نوآوری ، سومین کاربرد این فناوری می باشد. از این طریق فرآیندهای جدیدی خلق می شوند که کاملا توسط فناوری اطلاعات به انجام می‌رسند یا این فناوری به عنوان پشتیبان فرآیندهای جدیدی که بشر انجام می‌دهد به کار می‌رود.  [Heeks, 2000]

[2] – Duality

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اول : مطالعه ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  دوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  سوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

1-5- سوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی اول : آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست.؟

  • آیا بین اندازه تحصیلات کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین جنسیت کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین سن کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  با فرمت ورد