متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

می کنند:

 • سود هر سهم (به کار رفته در مخرج ضریب P/E ) مهمترین مولد ارزش سهم می باشد.
 • سرمایه گذاران یا ضریب P/E آشنا هستند و به گونه گستردهای از آن بهره گیری می کنند.
 • بر اساس مطالعات تجربی، ضریبP/E ممکن می باشد قادر به تبیین بازده بلند مدت سهام باشد نقاط ضعف ضریب P/E از مشخصات EPSناشی شده و به این تبیین می باشد:
 • EPS- ممکن می باشد مقداری منفی گردد و ضریب P/E در این شرایط ، بی معنی خواهد بود.
 • سود شرکت شامل دو بخش می باشد:

بخش اول ناشی از فعالیت های مداوم شرکت بوده و ارزش شرکت به گونه عمده وابسته به این بخش می باشد.

بخش دوم ناشی از اتفاقات ویژه بوده و گذر می باشد.

از آنجا که EPS شامل هر دو بخش می باشد، محاسبه  ضریب P/E بدون اعمال تعدیل ها بر روی EPS و حذف بخش دوم ، درست نیست. اعمال تعدیل های فوق، زمان بر و مشکل می باشد.

 • از آنجا که EPS یک متغیر حسابداری می باشد مدیریت شرکت قادر می باشد در چار چوب قواعد حسابداری ( که انعطاف پذیر می باشند ) بر مقدار EPS تاثیر بگذارد. این اعمال نفوذ مدیریت بر روی EPS، مقایسه ضرایب P/E میان شرکت ها را مشکل می سازد (بخشیانی وراعی، 1387).

2-9-1روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده

به مقصود بر آورد ضریب (P/E) توجیه شده از سه روش بهره گیری می گردد. این روش ها عبارتند از:

 • مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی
 • روش شرکتهای قابل مقایسه
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • روش رگرسیون

در ادامه به تبیین هر یک از این روش ها می پردازیم.

2-9-2-1 مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی

برای بر آورد ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E) می توان از مدل تنزیل جریان های نقدی بهره گیری نمود. طبق این مدل، جریان نقدی می تواند سود تقسیمی (DPS[1]) یا جریان نقدی آزاد سهامدار (FCFE)[2] فرض گردد.

از این مدل می توان برای برآورد ضریب P/E توجیه شده بهره گیری نمود:

 • مدل تنزیل سود تقسیمی : از مدل بنیادی می توان برای یر آورد ضریب P/E شرکتی که دارای رشد ثابت می باشد و سود تقسیمی معادل با جریان نقدی آزاد می پردازد، بهره گیری نمود:

[1] .Dividend pare share

[2] .Free Cash Flow of Equities

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اولین مرحله در انجام هر پژوهش علمی، تعیین هدف آن پژوهش می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

در این پژوهش در صد مطالعه این موضوع هستیم که ارتباط بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد مطالعه قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به گونه معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی  با فرمت ورد